Toplina volne - Objem čez gore, Železna Kapla

Razstava in delavnica v Železni Kapli,

15. december 2016